Prawo jazdy dla niepełnosprawnych Chełm

Kurs prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą prowadzić samochód po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, odbyciu kursu prawa jazdy i zdaniu egzaminu. Każda sytuacja podlega indywidualnej analizie medycznej. W katalogu niepełnosprawności wykluczających możliwość otrzymania prawa jazdy znajdują się ciężkie dysfunkcje poznawcze i poważne zaburzenia ruchowe. Wiele osób niepełnosprawnych może jednak korzystać z niezależności, jaką daje posiadanie własnego samochodu, a także z przywilejów ruchu drogowego stworzonych dla ułatwienia im poruszania się w mieście. Prawo jazdy dla niepełnosprawnych okazuje się realnym celem, a nasz kurs prawa jazdy dla niepełnosprawnych w Chełmie oferuje kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu. Pomagamy wypracować niezbędne umiejętności do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

Szkoła jazdy dla niepełnosprawnych w Chełmie

Nauka jazdy dla niepełnosprawnych w szkole Sigma uwzględnia specyficzne potrzeby każdego kursanta. Posiadamy flotę specjalnie przygotowanych samochodów, a cena kursu prawa jazdy dla niepełnosprawnych kształtuje się zgodnie ze standardowym pakietem. W szkole jazdy dla niepełnosprawnych Sigma stawiamy na maksymalizację udogodnień na rzecz kursanta. Udostępniamy platformę e-learningową dla zajęć teoretycznych, a harmonogram lekcji praktycznych dopasowujemy do planu dnia każdego klienta.

Nauka jazdy dla niepełnosprawnych

Cena nauki jazdy dla niepełnosprawnych w szkole Sigma obejmuje pełne przygotowanie pojazdu, a także po 30 godzin teorii i praktyki w ruchu drogowym. Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych wydawane jest po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, które precyzuje okres, na jaki Wydział Komunikacji może wydać uprawnienia. Szkoła jazdy Sigma w Chełmie od wielu lat szkoli osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im w poprawie komfortu życia wynikającego z posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów, gwarantując indywidualne podejście do każdego klienta i pełną koncentrację na potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami